-Evenementen

Vortex Adventures organiseert elk jaar drie grote evenementen voor volwassenen (18+), voor dit jaar zijn dit:

  • 29 november ALV
De data voor 2021:
  • 7 t/m 9 mei
  • 19 t/m 22 Augustus
  • 15 t/m 17 oktober


De data zijn onder voorbehoud. We hebben goede afspraken gemaakt met het terrein voor het geval de evenementen niet door kunnen gaan.

De Summoning zal komend jaar van donderdag tot zondag zijn. Wij hebben hiervoor gekozen omdat een meerderheid van onze vrijwilligers heeft aangegeven dat het makkelijker is om meerdere dagen binnen een week vrij te vragen i.p.v losse dagen verspreid over twee weken.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hopelijk tot snel!
Het bestuur

Larp

Live Action Role Playing is een interactief
toneelspel. Alle deelnemers spelen hun eigen rol en reageren zo op situaties die in het spel voorkomen. Een typisch evenement duurt een weekend, maar het verhaal en de personages gaan op een volgend evenement verder met het verhaal, mits ze het spel overleefd hebben...

-------------------------------------------

NIEUWE LARPER?

Via de volgende link kun je je rustig inlezen in alle ins en outs van het beginnen met Larpen op Vortex Adventures

 >>> Nieuwe larper <<<<

Nieuws

Beste leden,

 

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de ALV van 24 november 2020 om 14:00. 

 

Vanwege de momenteel geldende maatregelen hebben we ervoor gekozen dat de vergadering via Zoom zal plaatsvinden. Zoom is een platform dat enigszins vergelijkbaar is met Skype, Discord, Teams, ect. Het is niet nodig om een account te maken. Wij zullen zorgen dat er tijdig een link beschikbaar komt waarmee je kan joinen/meedoen. De voorzitter zal aan het begin van de ALV uitleg geven over hoe de vergadering via Zoom zal verlopen

Via de volgende link kom je op de website van Zoom https://zoom.us/ 

 

Als voorbereiding op de ALV zullen de standaard afspraken (zoals omschreven in het huishoudelijk regelement) blijven gelden:

 

- Als je nog geen jaarlid bent, maar je wil wel aanwezig zijn bij de ALV en stemrecht hebben, stuur dan een mail naar vapenning@gmail.com. Vermeld hierin je naam, plin en het verzoek om je jaarlidmaatschapsattributie over te maken. Je zal dan een betaalverzoek krijgen en wanneer deze betaald is, zal je als jaarlid worden geregistreerd.

- Punten voor de agenda kunnen tot uiterlijk 2 weken voor de ALV gemaild worden naar vasecretaris@gmail.com

- Als iemand wil machtigen, stuur dan ook een mail naar vasecretaris@gmail.com. Vermeld hierin je eigen naam, plin en de naam, plin van de persoon die je machtigt. Alle leden kunnen één keer gemachtigd worden.

- De agenda zal uiterlijk een week voor de ALV per mail worden rondgestuurd.

 

Wij hopen jullie allemaal te zien/horen op 24 november!

Groeten,

Het bestuur---------------------------------------------

Nieuwe spelregels voor 2019 online!

------------------------------------------------

De groeperingen staan nu uitgebreid beschreven onder over de setting

--------------------------------------------------------

Nieuw bij VA?Meer over LarpMeer nieuws