Vortex -> Goden

De Goden

In het huis van Creatie woont een grote schare goden. Sommigen zien hun naam gescandeerd door vele volkeren en in vele landen; anderen wonen in een onopvallende uithoek, en hebben slechts een kleine schare volgelingen. Maar ze delen allemaal een grote interesse in het doen en laten van de stervelingen, en die aandacht is het meest gericht op de gebeurtenissen in het hart van de schepping, rond het Pentagon.

Zij zijn met velen, maar hun rangen zijn niet zonder ordening. Verhalen vertellen over de Ene, de Drie en de Negen. De Ene is misschien wel het grootste mysterie dat het Pentagon herbergt. De Drie zijn dood volgens sommigen, herboren volgens andere, maar gehuld in raadselen voor de meesten.

De Negen daarentegen worden gezien als de Goden die de grootste invloed hebben op de Stervelingen. Hun plek is niet in steen gegrift, recent nog is een nieuwe God tot het Pantheon toegetreden en een oude God verdwenen.

Maar nog recenterlijker lijken de Negen minder invloed uit te oefenen op de stervelingen, en zijn ze moeilijker te bereiken in gebed en ceremonies. 


undefined

De negen

Solar
De Heer van de Zon ontfermt zich over iedereen die in zijn licht treedt. Zijn schild beschermt de onschuldigen tegen de tirannie van het kwaad.
Meer over Solar

Lillith
De Engel des wrake is de grootste strijder voor het licht. Haar zwaard vernietigt het kwaad tegen elke prijs, ongeacht wie er in de weg staat. Alleen totale overgave aan haar kan een zondaar nog redden.
Meer over Lillith

Nympf
De Vrouwe van het leven waakt over de natuur en draagt zorg voor de balans tussen leven en dood. Ze huist liever in een bezield hart dan dat haar naam door stervelingen gescandeerd wordt.
Meer over Nympf

Raven
Raven zoekt eeuwig naar kennis. Hij verzamelt alle verhalen, legendes en geheimen van creatie. Er is weinig dat hij niet weet en nog minder dat hij zonder prijs loslaat.
Meer over Raven

Luna
Het licht van de Maan wijst de gevallenen hun laatste rustplaats. Luna heerst over de nacht en het rijk der stervenden. Zij die de rust van de doden verstoren halen toorn van Luna op hun hals.
Meer over Luna

Nodens
De God van dromen en bedrog. Wie zich inlaat met de heerser over visioenen en nachtmerries speelt een gevaarlijk spel waarbij veel te winnen, maar nog meer te verliezen valt.
Meer over Nodens

Rakai
Rakai is het beest dat zich tegoed doet aan vergoten bloed. De grootste en sterkste brullen uit zijn naam en laten bloed de grond in sijpelen om hem te eren.
Meer over Rakai

Moksha
Moksha is de god van macht en overheersing. Zijn tentakels grijpen de ziel van hen die over anderen willen regeren.
Meer over Moksha

De Onsterfelijke God-Keizer Taïra
Hij brengt Orde waar Hij komt en bevecht de chaos, opdat er welvaart en handel kan zijn.
Zijn volk zal niets tekort komen en diegenen die Zijn volk schaden zullen vertrapt worden.

Meer over Taïra