Vereniging -> Bestuur

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Om je kandidaat te kunnen stellen als bestuurslid moet je verenigingslid zijn en er moet een bestuursfunctie open staan, dit is om het jaar in november.

undefined

Bestuursfuncties

Voorzitter - Marnix
 • Toezicht houden op het handhaven van statuten en reglementen en op het uitvoeren van de besluiten van de vereniging;
 • Het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden.
Secretaris - Ralph
 • Het beheren van het archief van de vereniging;
 • Het houden van de notulen van vergaderingen;
 • Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging;
 • Het opstellen van het verslag van de gang van zaken binnen de vereniging elk jaar.
Penningmeester - Mila
 • Het dagelijkse beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie van de vereniging;
 • Het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de vereniging;
 • Het opstellen van het financiële verslag;
 • Het opstellen van een begroting.
Facilitair Logistiek Manager (FLM) - 
 • Logistiek planning;
 • Budgetbeheer;
 • Contactpersoon externe leveranciers;
 • Verantwoordelijk voor security en EHBO.
Event Controle (EC) - Yuri
 • Settingbeheer;
 • Plot schrijven;
 • Terreinplanning;
 • Games operations;
 • Aansturing van centrale-  en factiespelleiding.
Human Resource Manager (HRM) - Anne
 • Verantwoordelijk voor werven van vrijwilligers
 • Aanspreekpunt voor Bootcamp & andere initiatieven voor nieuwe spelersCoördinatoren

Om het bestuur bij hun taken te ondersteunen, zijn verschillende coördinatoren aangesteld. Dit zijn vrijwilligers die zich gedurende het jaar en tijdens de evenementen inzetten om alles soepeltjes te laten verlopen.

Als coördinator denk en organiseer je mee. Je hebt de vrijheid om je eigen taken te regelen en je maakt je al snel onmisbaar.

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan en kun je wel wat verantwoordelijkheid aan? Of wil je meer weten over één van de taken? Neem contact op met het verantwoordelijke bestuurslid.

undefined

Voorzitter

Night Security – Jorik 
-    aansturing securityteam
-    probleemoplossing
-    beheren en aanpassen van protocollen

Secretaris

Infobaliecoördinator OC – Verik
-    onderhouden van Valea (onze database)
-    onderhouden van kassysteem

Penningmeester

Administratieve kracht - gezocht
-    invoeren van bonnen, voeren van de boekhouding

Assistent penningmeester - gezocht
-    sparringpartner van de penningmeester
-    regelmatig controleren van de boekhouding

FLM

Opbouwcoördinator - Sebas 
-    coördineren van de op- en afbouw
-    aansturen van vrijwilligers tijdens opbouw/afbouw

Elektrotechniekcoördinator – Erik 
-    opzetten en aanleveren van de elektrotechniek voor het evenement

HRM

Knutselcoördinator kostuums 
-    aansturen van het team
-    onderhouden van bestaande kostuums
-    maken van nieuwe kostuums

WC-heldencoördinator – Anne H
-    roosters
-    dagelijkse aansturing en probleemoplossing

Parkeerwachtcoördinator – Coördinator gezocht 
-    ronselen parkeerwachten
-    aansturing en probleemoplossing

Vrijwilligerscoördinator – 
-   HRM helpen met coördineren van vrijwilligersinschrijvingen
-   verstrekken van algemene informatie

EC

Centrale spelleiding - CS
-    verantwoordelijk voor maken en begeleiden van het verhaal op hoofdplot niveau

Factie-spelleiding - FS
-    verantwoordelijk voor het maken en begeleiden van het verhaal op factie niveau

Monsterspelleiding – Merlijn
-    plannen van encounters in samenspraak met CS en FS
-    aansturing monsters
-    aansturing van schmink en kleding

Infobaliecoördinator IC – Frank 
-    regelen van de incheck
-    regelen van mensen voor de incheck

Spelregelcommissie
-    adviseren van EC voor aanpassingen in de regelset


marketing

Promocoördinator
-    uitvoeren van promo’s op evenementen/beurzen
-    regelen van enthousiaste representatieve mensen

Website contentcoördinator - Eline
-    schrijven en beheren van inhoud voor de website

Website technisch onderhoudcoördinator - Eline en Auke
-    verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de website

Coördinator nieuwe spelers –Het Bootcamp team: Danny, Sjors, Eric en Jasper
-    begeleiden van nieuwe spelers
-    eerste contactpunt voor nieuwe spelers
-    contactpunt voor bootcamp