De Onsterfelijke God Keizer Taïra

Wereldvisie

Ooit was Taïra een man, een sterveling; een sterk leider van zijn volk op zijn wereld, Minoto. Hij weet hoe het is om honger te hebben, hij weet hoe het is om liefde te kennen of jaloers te zijn, hij weet hoe pijn en verdriet voelt, want ooit was hij net zoals de stervelingen die hem nu dienen. Door de liefde en verering door zijn volk werd de Onsterfelijke God-Keizer Taïra
onsterfelijk; een god.
Hedendaags zit de Onsterfelijke God-Keizer Taïra nog steeds op zijn troon op Minoto, vanwaar hij over zijn volk regeert. Hij bevecht chaos en zorgt voor orde waar hij komt. Zijn leger is talrijk en geordend en zorgt ervoor dat op alle werelden waar hij komt met orde
wordt geregeerd. Op Minoto is er maar één god die mag worden aanbeden; niet- of anders-gelovigen worden niet getolereerd.
Het volk van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra is een volk van handelaars. Zij handelen niet primair in geld, maar eerder door te ruilen. Het volk van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra zal altijd welvaart kennen; zij delen met elkaar wat zij kunnen missen en zorgen voor de welvaart van zichzelf en een ander. Het zal hen aan niets ontbreken. Het volk van de God-Keizer is uiterst devoot en trots om zijn volgeling te mogen zijn. nimmer doelloos. Een ziel die zijn doel heeft bereikt, wordt geacht te worden vrijgelaten zodat hij alsnog zijn rust kan vinden.

Wetten en regels

  • Respecteer je leiders en volg hun bevelen op; zij weten wat goed voor je is.
  • Deel wat je kan missen met minder bedeelden van het volk.
  • De Onsterfelijke God-Keizer Taïra staat voor orde en bestrijdt chaos. Hij staat boven goed en kwaad. Daarom verleent hij geen krachten aan zijn priesters vanuit de spheres Good, Evil en Chaos.
  • De naam en toenaam van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra wordt altijd volledig uitgeschreven.
  • Het kan gebeuren dat iemand een taak of roeping voelt om te volbrengen die hij of zij verkiest te voltooien zelfs na overlijden. Onder de Taïranen zijn priesters, shamanen en necromantiërs die in zulke gevallen het onleven kunnen gunnen, met goedkeuring van De Onsterfelijke God-Keizer Taïra. Dergelijke ondoden worden met respect behandeld en er zijn op diverse plaatsen speciale voorzieningen om hen het ongerief dat daarmee samen kan gaan zo draaglijk mogelijk te maken. Deze ondoden zijn

Uiterlijk en sfeer

Het schedel-symbool wordt door de volgelingen van de God-Keizer trots en opzichtig gedragen; zij zijn trots om bij zijn volk te mogen horen. Goud en geel zijn kleuren die geassocieerd worden met het licht en de weldaad die de Onsterfelijke God-Keizer Taïra zijn volk brengt; vaak worden deze kleuren als opvallend detail gebruikt, gecombineerd met donkerdere kleuren zoals zwart, grijs of bruin. De sfeer van een deel van Minoto is Oosters / Japans geïnspireerd. Er zijn echter ook gebieden waar de kledingstijl meer traditioneel feodaal middeleeuws West / Oost Europees is geïnspireerd.

Organisatie

De leiders van het volk - Natuurlijk Geborenen - worden gekozen door middel van een test die door een priester wordt uitgevoerd. De hiërarchie is gebaseerd op dit leiderschap. Een natuurlijk geborene begint als One bar (1BAR) en kan in rang groeien door devotie aan de Onsterfelijke God-Keizer Taïra of het volbrengen van uitzonderlijke taken en heldendaden. Een natuurlijk geborene met Bars spreekt namens de God-Keizer met zoveel stemmen als dat zij Bars heeft. Natuurlijk geborenen zijn vaak geharde krijgers die een voorbeeld in devotie zijn voor het volk.
De cultuur onder de volgelingen van de God-Keizer is geordend en strikt, hiërarchisch en hard. Je luistert naar degenen boven je. Je bereikt wat je verdient met hard werken. Aan de andere kant wil zijn volk ook de grootst mogelijke welvaart om samen verder te komen, waardoor zij ook voor elkaar zorgen. Wie goed doet, goed ontmoet.
Handel en welvaart is erg belangrijk voor de Minoto-bewoners; ze handelen niet in geld, gezien de schaarste van metaal, maar ruilen voorwerpen en diensten. Het is niet zo dat iedereen lief met iedereen die niets heeft deelt; het is ook wel de bedoeling dat je zelf werkt voor je welvaart. Er is dus zeker wel armoede en het wisselt per Taïraan of daar met minachting (“je had zelf hiervoor moeten werken, nu ben je een smet op onze welvarende samenleving”) of medelijden en compassie (“je hebt het niet makkelijk gehad, hier, neem de helft van mijn brood opdat je je kracht kan hervinden”) op wordt gereageerd.

Anderen over de Onsterfelijke GodKeizer Tïara

Aangezien de God-Keizer nog maar net toegetreden is tot de 9 zijn er nog maar weinig meningen over hem gevormd door de andere goden.

Kenmerkende parabel
Een oude grijsaard zat voor zijn huis. Hij had honger, maar niet meer de kracht om zijn land te bewerken. Vroeger had de oude man gediend in de ordelijk marcherende legioenen van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra, maar zijn lichaam was nu versleten. De oude man keek naar zijn buurman, een jongeling, die bezig was met het binnenhalen van de oogst. Hij was bijna klaar en het leek erop dat hij een goede oogst had dit jaar.

“Kun je me wat eten geven, buurman?” vroeg de oude man. De jongeling pauzeerde zijn werk en keek naar de magere grijsaard. “Maar uiteraard,” antwoordde de jongeling. “De Onsterfelijke God-Keizer Taïra heeft mij geleerd, als ik teveel heb, dat te delen met hen die het nodig hebben.” De jongeling gaf de oude man te eten wat hij kon missen.

De oude man leefde nog drie maanden. Toen hij stierf liet hij de jongeling een boek vol liefdesgedichten na. De jongeling las de liefdesgedichten voor aan een dame waar hij zijn oog op had laten vallen. De jongedame liet zich graag het hof maken door hem. Spoedig daarop trouwden zij en kregen vele kinderen. Wie geeft, zal het in veelvoud terug ontvangen.

Rituelen

  • De Test: De leiders van het volk van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra worden gekozen door middel van een ritueel. Ouders kunnen ervoor kiezen om hun pasgeboren kind voor de test aan te bieden; kinderen die dit niet redden sterven, dus dit is geen lichte afweging. Er wordt dan bepaald of het kind van nature sterker is dan het gewone volk en daarom Natuurlijk Geborene blijkt te zijn; leider van het volk. Dit ritueel wordt uitgevoerd door priesters. Volwassenen die de Test ondergaan zijn zeldzaam, maar dit is bij wijze van uitzondering wel mogelijk. De test is in zulke gevallen aanzienlijk zwaarder.
  • Overlijden: Een overleden Taïraan wordt nog een keer geëerd met verhalen en een feest omdat hij nu bij De Onsterfelijke God-Keizer Taïra is. Het is niet ongewoon dat na dit feest de naam nimmer meer gesproken wordt, zodat de ziel ongestuurd kan rusten bij de Onsterfelijke God-Keizer Taïra.
  • Ritueel van Welvaart: Na het bidden wordt er rondgegaan om geld en goederen in te zamelen en uit te delen. Eenieder die het kan missen geeft, eenieder die het nodig heeft neemt. Dit ritueel wordt onder andere bij priestergilde-gebeden uitgevoerd.
  • Beëdiging priesters: Een ieder die volgeling van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra is draagt zijn woord uit, omdat zij allen trots zijn hem te volgen. Priesters zijn hierdoor erg belangrijk in de cultuur, want zij leren de andere volgelingen hoe zijn woord uit te dragen. Priesterschap wordt in een ritueel beëdigd door een resident hoog priester of meester.

Bijzonderheden

De fysieke vorm van de Onsterfelijke God-Keizer Taïra zit nog altijd op zijn troon in Minoto, waar hij door een raad van zijn hoogst geplaatste Natuurlijk Geborenen wordt bijgestaan bij het leiden van zijn volk. Er is een jarenlange wachtlijst om een audiëntie te krijgen met de Onsterfelijke God-Keizer Taïra; er zijn maar weinig volgelingen die hem in levende lijve hebben mogen aanschouwen.