Solar

undefinedHij die licht brengt. Hij die verenigt. Hij die beschermt. Dat is Solar, die met zijn stralende warmte altijd het goede weet te vinden in de mens, en hem meer lief heeft dan enige andere god. Solar is het schild voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen; de goedwillende vader, die stuurt waar mensen dwalen, maar ze ook vrij laat, en hun dwalingen vergeeft.

Wereldvisie

Het vereist moed, om je vijanden vrienden te laten worden. Om te doen wat juist is, ook als dat betekent dat je moeilijke keuzes moet maken. Om jezelf wraak en vergelding te ontzeggen - velen vinden dit zwak, maar het zwaard opnemen is makkelijker dan de hand reiken. Vergeving is geen zwakte, of gebrek aan daadkracht. Het is noodzakelijk, want zonder kunnen wonden nooit volledig genezen en zullen wij elkaar in een spiraal van geweld vernietigen.   

Solar is de moedigste der goden. Hij is immers bereid om te vertrouwen in plaats van enkel te dicteren. Zijn vertrouwen is vaak geschonden. Hij heeft vele volgelingen en zelfs enkele van zijn kinderen zien vallen en dwalen van zijn pad. Dit hangt als een molensteen om zijn nek, maar desondanks ontvangt hij zonder terughoudendheid elke gekwelde ziel die zijn licht zoekt.  

Solar koestert ons allen, maar het meest koestert hij hen die bereid zijn zich op te offeren voor het grote goed. Zij die liever te gronde gaan dan hun idealen verloochenen.
Solar geeft kracht aan zij die hoop en verlichting brengen, zij die tegen het tei van onverschilligheid, hebzucht en egoisme strijden.   
Solar steunt hen die vrede stichten, die opkomen voor de zwakken, die geweld alleen als laatste redmiddel gebruiken.
Hij die in het diepste duisternis nog straalt als de ster van barmhartigheid - hij vindt het schild van Solar aan zijn zij.

Wetten en regels

  • Sticht vrede waar oorlog is. Hef je schild waar onrecht waart. Trek je zwaard alleen, als je niets anders meer kan.
  • Behandel je vijand als je beste vriend, en vergeef hem zijn dwaling.
  • Er is altijd hoop. Het is jouw taak om dat te laten zien, want hoop brengt in iedereen het beste naar boven.
  • Veracht niemand. Iedereen, van de hoogste tot de laagste, van de sterkste tot de zwakste, speelt een rol in het verhaal van de schepping.

Uiterlijk en sfeer

Solarianen kleden zich graag in lichte kleuren: wit en geel, wit en goud. Zij die strijden voor Solar dragen vaak kleuren die praktischer zijn, zoals oranje en bruin. Nooit zullen ze zich kleden, om zich beter te voelen dan anderen, maar altijd om te tonen wie ze dienen en wat hun waarden zijn. 
  • Gebruikte symbolen: de zon, de zonnestraal, het schild

Volgelingen

Priesters en paladijnen van Solar groeperen zich graag in ordes die op basis van gelijkwaardigheid georganiseerd zijn. Leiders dienen hun ondergeschikten. Een paladijnenorde is een broederschap, waar men gezamenlijk strijdt voor het hogere goed. Eenzame ridders, diplomaten in oorlogstijd, de heelmeesters in het armenhuis, allen bidden naar Solar, voor hoop, liefde, vergeving en kracht om door te gaan met hun strijd.

Anderen over Solar

“Solar stierf en leeft weer. Volg hem, zwakken der aarde. Misschien dat jullie kunnen voorkomen dat hij weer valt, maar op deze manier herhaalt de geschiedenis zich.”
Nonus, meester van Raven

“De God van de Zon geeft zo veel, dat zijn geschenken verrotten: dat is de les uit het verhaal over de val van Moksha.”
Covis, Druide van Nymph

“Hij geeft oneindig veel kansen. Het houdt een keer op!”
Ubhurz, opgeraapt door Maladicta

Kenmerkende parabel

Broeder Ailbrecht was net op tijd, was hij een dag later aangekomen dan hing die jongen nu aan de hoogste boom. De jongen had iemand in het dorp beroofd en met dieven maken ze hier korte metten.  

Als paladijn van Solar had Ailbrecht genoeg respect vergaard de afgelopen jaren om de volkswoede te temperen en de jongen een vroegtijdige dood te besparen. Waarom? Wellicht zag hij in de jongen iets dat hem aan zichzelf deed denken, jaren geleden toen hij zelf niet veel meer dan een struikrover was. 
Maar uiteindelijk ging het broeder Ailbrecht erom dat deze jongen nog veel meer kon zijn dan dit, als hij maar de kans zou krijgen. 
Broeder Ailbrecht was niet naiëf. Als hij de jongen nu zou laten gaan zou die binnen een jaar weer op het schavot belanden, en dan zou hij mede verantwoordelijk zijn voor alle schade die tot dat punt zou zijn aangericht. 
Nee, dat gaat niet. De jongen zal nog een kans krijgen en Ailbrecht zou ervoor zorgen dat hij niet nogmaals van het pad zal dwalen. 

En zo geschiedde het, de oude paladijn nam de jonge dief onder zijn vleugels als schildknaap en 
de dorpelingen keken enigszins teleurgesteld toe hoe het onwaarschijnlijke duo het dorp verliet.
  

Rituelen

-Hoogste punt van de zon
iemand uit de orde treedt naar voren om, in alle openheid, zijn zonden te biechten en vergeving te vragen aan de broeders en zusters van Solar.

-Zonsondergang
Wanneer de zon onder gaat gaan de aanwezige Solarieten omstebeurt bidden tot Solar waarbij de spreker een gouden bal vasthoudt en doorgeeft aan de volgende. Allen spreken uit dat ze het licht in de nacht zullen zijn. Dit gaat door totdat de zon daadwerkelijk onder is.

Bijzonderheden

Niet lang geleden hebben vele Vortexianen Solar bijna ten onder zien gaan. Zijn hart was doorboord en als enkele van zijn volgelingen niet het ultieme over hadden gehad voor hem, dan was één der negen wellicht gestorven.
Veel Solariten zien dit echter als een onderdeel van de normale cylcus. Immers de zon bereikt altijd zijn laagste punt om vervolgens weer naar zijn hoogste punt te gaan. 
Zij zien het feit dat Solar vrijwel direct geen last meer had van verwondingen als een teken van zijn macht. Daarnaast kan niemand ontkennen dat het geloof van Solar onder de stervelingen nu sterker is dan ooit.