Maledicta

undefinedIk heb jarenlang tegen de Chaos gevochten, aan gene zijde van het Chaos-portaal. Ik heb een blik geworpen in de afgrond van de absolute vernietiging. Die afgrond is te diep om te bevatten. Als je de diepte van die afgrond wil leren kennen, moet je je door de afgrond op laten slokken - dan wordt datgene dat de afgrond wil begrijpen, zelf vernietigd. In de afgrond kan geen begrip bestaan.
De afgrond is dieper dan de Creatie.
De afgrond is groter dan de Creatie.
De afgrond is het grootste dat er is…
...alles komt oorspronkelijk uit die afgrond…
...alles zal er ooit weer in ten onder gaan... 
En wie een glimp heeft opgevangen van de diepte van deze afgrond, zal het verlangen om er in te duiken nooit meer helemaal los kunnen laten.
Die mensen die door de anderen worden afgeschreven, die het diepst zijn gevallen, zij zijn mij het dierbaarst. Ik besef dat je vuile handen maakt door ze aan te raken, maar ik vind er nog veel van waarde. En zij die dan nog blijven struikelen - wordt de schepping er niet beter op wanneer zij definitief worden vernietigd..?

Wereldvisie

Wie zal het zeggen? Maladicta is, en neemt zelden de tijd om haar acties te verantwoorden. 
Maladicta staat bekend als de vijand uit het het chaosportaal, de bondgenoot in het chaosportaal, de beschermer van creatie door de balans tussen chaos en creatie te herstellen, de vijand van creatie door gelijktijdig twee elementaire prinsen te vernietigen. 
Zij is de regelbreker, afsprakenschender en vernietiger, maar ook de vergever en beschermer. 
Het zijn de zegels van Maladicta die het chaosportaal dicht houden.

Haar beweegredenen zijn vooralsnog een mysterie...    

Het aanbod

  • Alles kan je vergeven worden. Ik kan het verleden voor je uitwissen, alsof het nooit gebeurd is, en een tweede en laatste kans bieden. Maar dan is je toekomst van mij.
  • De drang om te vernietigen, inclusief jezelf… de gedachte om het einde te zien… ik ken deze drang… ik ben deze drang. Ik woon in iedereen, Als je mij leert kennen, kan je het deel van mij dat in jou zit misschien sturen. Voor een tijdje...

Volgelingen

Maledicta reikt haar uitnodigende hand naar de verschoppelingen, de outcasts; naar hen die vervolgd worden, die vijanden hebben gemaakt; naar de mislukkingen die elders niet terecht kunnen. Beschadigde mensen, die in zichzelf een hang naar destructie hebben ontdekt: zij hebben een glimp opgevangen van Maledicta. De paladijnen van het licht, de eervolle helden van de arena, de natuurlijke leiders onder de mensen: hen vind je hier niet.
Volgelingen van Maledicta tooien zich soms met de typerende gekromde punten, zoals die ook het portaal tooien waar achter zijn jaren lang tegen de Chaos streed. 

Organisatie

Organisatie..?

Anderen over Maledicta

“De volger, die pruilend eiste dat ze ook kreeg wat Moksha kreeg. De vernietiger, de onbetrouwbare. Deze troon is onnoembaar veel te groot voor haar, maar ze vindt hem nu al te klein.”
Nonus, meester van Raven

“Hoe kan een wezen besmet met Chaos ooit Creatie beschermen? Met iedere graankorrel die zij het Choasportaal door gooit, verhongeren duizenden. Zij zal de Cirkel die Creatie draaiende houdt, breken. Zij zal de ondergang van ons allen zijn.”
Covis, Druide van Nymph

“Mijn krijgers grijpen schuimbekkend naar hun wapens, bij het horen van haar naam. Zij zien waar Maledicta zelf de ogen voor sluit, haar ware aard.”
Wakende Bizon, Sjamaan van Bobo

“Een god, sinds kort, een die nog veel moet leren. Als zij niet speelt volgens de regels en we tolereren dat, hoeft Nodens dan ook niet volgens de regels te spelen?”
Vayenna, Meester van Nodens 

“Wanneer komt de roep om het zwaard op te nemen tegen al haar volgelingen. Wanneer zullen wij haar en al haar gespuis verstoten, door hun eigen portaal gooien, terug naar waar Zij vandaan komt, naar waar zij allen thuis horen?”
Boudewynus, paladijn van Lillith

“Maledicta is smeriger dan de aaseters, de poepgooiers, de hitsige modderkruipers, Ze is gevaarlijker dan de vuurigste branden en de waanzinnigste wijndrinkers.  Zij verblind haar volgelingen meer dan alle zonnen en manen tezamen ooit zouden kunnen. 
Verwerp en bespuug haar, raak haar niet aan, want jij wordt verworpen, bespuugd en onaanraakbaar.” 
Curio, volgeling van Moksha

“Ik zie rond haar schaduwen hangen. De verdwaalden worden misleid. Zij stuurt ze op een verkeerd pad, een pad dat niet voor hen is. Zij worden door een verboden poort gestuurd. Een poort naar een plek zonder paden. Nooit meer zullen zij reizen. Ze zijn verdwenen uit het licht, uit de schaduwen, naar een plek die woorden niet kunnen beschrijven.  
Een Reiziger in zwarte vodden, 
met een amulet van de Maan

“Maledicta is een jonge en onberekenbare godin. In het verleden heeft ze de Vortex verraden aan een tiran, en ik twijfel er sterk aan of ze te vertrouwen valt. Ze spreekt over een schone lei voor iedereen, we zullen het zien…”
Sofia, meesteres van Solar

Kenmerkende parabel
Ason en zijn kompanen zijn gezegend met een heilige opdracht; het vinden van zijn oude vriend Artal. 
Ason is dankbaar voor deze kans om zich te bewijzen maar is niet naiëf over de reden.
Wellicht is hij nuttig bij het vinden van Artal, maar waar het werkelijk om gaat is of hij bereid is zijn oude vriend het onherroepelijke einde te geven. 
Niet lang geleden waren zij immers onafscheidelijk en beiden toegewijd aan de duistere heer. Hij die niet lang geleden is verslagen op de Vortex.
Ason weet nog goed hoe zij gezamelijk de Vortex partouileerde om de avondklok te handhaven. Hij betrapt zich op nostalgie, hij zal zichzelf later straffen hiervoor. 

De dood van de heer liet hem als gebroken achter. Er was net genoeg wil om de afgelopen jaren te overleven, maar hij had net zo goed kunnen sterven. De troonsbestijging van Maladicta en haar uitgestrekte hand naar verstotene zoals hem heeft alles veranderd. 
Dankzij haar zijn de scherven van van zijn oude zelf bijeengeraapt en gevormd tot een nieuw geheel, een beter geheel. Hij is hier niet alleen in. Zijn vier kompanen delen een soortgelijk verhaal. Zij zijn allen gevallen en dankzij Maladicta sterker opgestaan. Dit zijn Ason’s echte broeders, niet de spoken uit het verleden. Niet zij die vasthouden aan hetgeen dat moet verdwijnen. 

Artal heeft deze les niet geleerd. Hij heeft het verlies nooit geaccepteerd.  
Inmiddels is hij “meester”.  Meester van maden en motten noemen de kompanen hem. 
Zijn meesterschap is inderdaad haast een parodie op de voorgaande meesters, 
maar diep van binnen weten zij dat oude kracht niet zomaar vergaat. 

Het gevangennemen van deze “meester” zullen zij niet allemaal overleven. 
Een harde waarheid, maar een prijs die Ason graag betaald voor een tweede kans en vinden
van echt broederschap onder degenen van sterke en pure wil. De laagste die de hoogste zijn.   

Rituelen indien bekend

Geen. Maledicta is zo recent tot het pantheon van de negen toegetreden, dat haar rituelen nog geen vorm hebben gekregen. Kunnen zij ooit een vaste vorm gaan aannemen?

Bijzonderheden

Maledicta is onlangs toegetreden tot het pantheon van de negen, tegen de uitdrukkelijke wens van de andere acht goden in. Na jaren aan gene zijde van het Chaos-portaal tegen de Chaos te hebben gevochten, heeft zij het vertrouwen gewonnen van de mensen op de Vortex. Na een aanslag op Solar, waarbij zijn godentroon vernietigd werd en er nog maar voor acht goden ruimte was in het pantheon, heeft zij een vervangende troon gebouwd om het pantheon te herstellen. Zij is uiteindelijk aan deze troon geketend, om haar ervan te weerhouden haar macht ook buiten het rijk van het goddelijke te zoeken. Met haar toetreden tot het pantheon is de balans tussen negen goden van de schepping en negen goden van de Chaos hersteld; maar is zij zelf geheel vrij van Chaos? Kan er nu van balans gesproken worden?